Hücresel otonomlar ile yardımı ile bir mahzen oluşturma hedefindeydik. Hücresel otonomlar, N boyutlu bir matriste, kesikli zaman aralıkları ile yürütülen hesaplamalar ile her bir matris hücresinin sonlu sayıdaki değer kümesi içinden değer alabildiği ve matris hücresinin bir sonraki iterasyondaki değerinin, komşularının mevcut değerleri üzerinden belli kurallara göre belirlendiği matematiksel yapı olarak tanımlanabilir [1][2][3] Otonomlar N boyutlu matrislerde tanımlanabiliyor olsalar da, bizim ihtiyacımız olan 2 boyutlu ve yaşamvari olan otonomlar. Dolayısı ile aşağıdaki bölüm konumuzla direk ilgili değil, labirent üretmek isteyenler bir sonraki bölüme atlayabilirler.

Devamı

Mac Os X Python3 Virtualenv

Quick & dirty guide for myself : virtualenv -p <python_version> <directory_name> Cagatay-MacBook-Pro:virt cagataytengiz$ virtualenv -p /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.3/bin/python3.3 p3 Cagatay-MacBook-Pro:virt cagataytengiz$ cd p3/ Cagatay-MacBook-Pro:p3 cagataytengiz$ source ./bin/activate and then install required packages as : pip install <package_name>

Devamı

Yazar'ın resmi

Çağatay Tengiz

Kendi halinde yazılımcı

İzmir/TR