Python cgi-bin betiklerini cgi-bin dizini dışında kodlamak ve test etmek için apache’ye aşağıdaki direktifleri vermek yeterli :

<Directory "d:/prj/web/script/"><br />
AddHandler cgi-script .py<br />
Options ExecCGI Indexes<br />
</Directory><br />