Hücresel otonomlar ile yardımı ile bir mahzen oluşturma hedefindeydik. Hücresel otonomlar, N boyutlu bir matriste, kesikli zaman aralıkları ile yürütülen hesaplamalar ile her bir matris hücresinin sonlu sayıdaki değer kümesi içinden değer alabildiği ve matris hücresinin bir sonraki iterasyondaki değerinin, komşularının mevcut değerleri üzerinden belli kurallara göre belirlendiği matematiksel yapı olarak tanımlanabilir [1][2][3] Otonomlar N boyutlu matrislerde tanımlanabiliyor olsalar da, bizim ihtiyacımız olan 2 boyutlu ve yaşamvari olan otonomlar. Dolayısı ile aşağıdaki bölüm konumuzla direk ilgili değil, labirent üretmek isteyenler bir sonraki bölüme atlayabilirler.

Devamı

Kendi DNS Sunucunuzu Kurun

Gelişen koşullar sonucunda kendi DNS sunucunuzu kurmak isteyebilirsiz. Örneğin kullandığınız DNS sunucusuna güvenmiyor olabilir veya kullandığınız sunucuya erişim engellenmiş olabilir.

Devamı

For a time I’ve been searching for a good python editor under Ubuntu. I’ve tried : SPE : Does not work in Turkish Locale. Have set LC_ALL = C before running. Also not so good in editing in html, css and js Eric : Somehow I could not feel comfortable with it. Komodo Edit : Fine in editing multiple types files, but lacks many python editing features. Comprasion with Komodo IDE is here.

Devamı

Yazar'ın resmi

Çağatay Tengiz

Kendi halinde yazılımcı

İzmir/TR