Oracle Ağustos 2011’de aldığı bir kararla, DLJ (Operating System Distributor License for Java – Java işletim Sistemi Dağıtımı Lisansı) yi emekli etti. Gerekçe olarak da artık OpenJDK’nın yeterince olgunlaştığını belirttiler.

Bu durumdan doğal olarak Debian Wheezy de etkilendi ve artık dağıtım depolarında sun-java* paketleri yok.

Belki de artık OpenJDK kullanmanın gerçekten zamanı gelmiş olabilir. Eğer illa da Oracle Java kullanacağım diyorsanız yine de bir çözümünüz var.

Öncelikle Oracle’ın sitesinden Java’yı indirmeniz gerekiyor.

32 Bit İçin :

wget --no-cookies --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com" \
"http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u25-b15/jdk-7u25-linux-i586.tar.gz" -O /tmp/jdk-7u25-linux-i586.tar.gz --no-check-certificate

64 Bit İçin :

wget --no-cookies --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com" \
"http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u25-b15/jdk-7u25-linux-x64.tar.gz" -O /tmp/jdk-7u25-linux-x64.tar.gz --no-check-certificate

Sonrasında root olarak java-package’i kuralım :

apt-get update
apt-get install java-package

Artık normal kullanıcı olarak javayı apt paketi haline getirebiliriz :

32 Bit İçin :

make-jpkg /tmp/jdk-7u25-linux-i586.tar.gz

64 Bit İçin :

make-jpkg /tmp/jjdk-7u25-linux-x64.tar.gz

Artık root olarak kurulumu yapabiliriz:

32 Bit:
sudo dpkg -i oracle-java7-jdk_7u25_i586.deb

64 Bit:
sudo dpkg -i oracle-java7-jdk_7u25_amd64.deb

Eğer birden fazla java sisteminizde yüklü ise update-alternatives ile ön tanımlı hangi olarak hangi java sürümünün kullanıabileceğini belirleyebilirsiniz.

update-alternatives --config java

Sisteminizde ön tanımlı kullandığınız java versiyonunu öğrenmek içinse :

java -version